top of page

Om / About

 

Kari Elfstedt er kunsthåndverker, billed- og tekstilkunstner og har i mange år jobbet med tekstil i flere arenaer, for teater, film, tv og i det frie kunstfeltet med egne utstillinger og prosjekter. Hun har utdanning fra SHKS i Oslo diplom 1972 og etterutdanning som Art Creative Curator ved KHIB  Bergen 2006. Hun har lang erfaring som kostymedesigner for norske spillefilmer bl.a Reisen til Julestjernen 1976 og mottok Amandapris 1990 for filmen Landstrykere.

Elfstedt har produsert en rekke utstillinger, er kunstkonsulent for KORO (kunst i offentlig rom) og har hatt flere egne utsmykkingsoppdrag. Hun arbeider nå mest med skulpturelle tekstiler og drakter inspirert av japanske Shibori teknikker. Hun er samarbeidspartner med Ina Otzko om ABH / ArtBase Helgeland og Air-Helgeland - Artist in Residency program. Elfstedt var Regionleder for Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge i perioden 2010-2014.

Kari Elfstedt is a craftsman, visual- and textile artist. She has for many years worked with textiles in several venues - for theater, film, television and in the free art scene with her own exhibitions and projects. She holds a diploma from SHKS in Oslo, 1972 and continued her education as Art Creative Curator at KHiB Bergen in 2006. She has an extensive experience as a costume designer for Norwegian feature films, among others Journey to the Christmas Star 1976 and received Amanda Price 1990 film for Wayfarers. Elfstedt has produced numerous exhibitions, she is an art consultant for KORO (public art) and have had several private commissions. Currently she works mainly with sculptural textiles and costumes inspired by Japanese Shibori techniques. She collaborates with Ina Otzko for ABH / ArtBase Helgeland and Air-Helgeland - Artist in Residency program. Elfstedt was Regional Manager for Norwegian Craftsmen Northern Norway in the period 2010-2014.

Statement

Mine arbeider er tredimensjonale objekter, kostymer og store tekstiler til utsmykking. Jeg har i mine siste arbeider vært  inspirert av japanske Shibori teknikker. Mitt  prosjekt er å bruke ull og silke som materialer og prøve ut nye metoder for reservering i denne fargeteknikken. Det uforutsigbare resultatet som styres av måten stoffet er tråklet, foldet , plissert og farget er en utfordrende prosess. Jeg arbeider med  rytmisk repetisjon i linjer og mønstre og uti fra egne erfaringer prøver jeg  å finne den rette balansen mellom det forutsigbare og uforutsigbare. Ull- og silkemateriale er en ekstra utfordring i fargeprosessen, men gir interessante og vakre fargeresultater med myke glidende overganger. Min inspirasjon kan være konseptuell like gjerne som en utfordrende teknikk. Mitt mål er å utfordre både meg selv og publikum i møte med tema, materiale og håndverket.

 

My works are three-dimensional objects, costumes and textiles for wall installations. My recent works are inspired by Japanese Shibori techniques. In my projects I use wool and silk as materials experimenting with new methods of reservation in this color technique. The unpredictable outcome, which is controlled by the way the material is basted, folded, pleated and dyed is a challenging process. I work with rhythmic repetition of lines and patterns and based upon my own experiences of the materials behavior, I try to find the right balance between the predictable and unpredictable. Wool and silk are challenging materials to work with in color processing, but provide interesting and beautiful results with soft and smooth transitions. My inspiration can be a conceptual idea as well as a challenging technique where I am aiming to challenge myself as well as the audience through confrontations of theme, material and craft.

bottom of page